Vangnet voor dementie

Onze samenleving stopt mensen met dementie in een ‘hokje’. Daar worden ze niet gelukkig van. Wij maken een vangnet in de buurt zodat ze niet naar het verpleeghuis hoeven.

Meer informatie

Thuiszorg speciaal voor dementie

Lichamelijke zorg voor de cliënt en ondersteuning van de mantelzorger. Hiervoor zetten we naast de casemanager deskundige verpleegkundigen en verzorgenden in én oppasmedewerkers.

Meer informatie

Crisisopnames voorkomen

CareVan heeft een speciaal zorgarrangement ontwikkeld dat crisisopnames voorkomt. Dit intensieve thuiszorgpakket bestaat uit wijkverpleging, dagelijkse aanwezigheid van oppasmedewerkers en inzet van domotica zoals leefstijlmonitoring en IP camera’s.

Meer informatie

“Het is niet meer vertrouwd dat mijn moeder alleen thuis woont”

De reguliere thuiszorg loopt tegen zijn grenzen aan. Kwetsbare ouderen zijn te vaak alleen thuis. Bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend, als er geen dagopvang is. De mantelzorgers zegt dan vaak “Het is niet meer vertrouwd dat mijn moeder alleen thuis is. Ik maak me zorgen. Ik ben bang dat het binnenkort een keer misgaat” CareVan Thuiszorg biedt een oplossing. Door 24/7 toezicht en sturing te bieden.

Gewone thuiszorg13%
Gewone thuiszorg + Dagopvang32%
CareVan Thuiszorg100%
3
Uur thuiszorg per dag
6
Uur per dag oppas
24
Uur een oogje in het zeil
7
Dagen per week

Wat onze klanten zeggen

Mijn vader knapte zienderogen op. Hij voelde zich vaak nutteloos. Dat tij hebben we gelukkig weten te keren door hem de regie te laten voeren en hem zijn gevoel van eigenwaarde terug te geven.- Wilma Hoogeveen
Ik kan weer rustig slapen. Ik hoef me geen zorgen te maken dat we mijn moeder ergens vinden en dat er iets is gebeurd.- Mevrouw Luders
Ik voel me niet meer hulpeloos nu ik weet hoe ik hem kan helpen- Karin de Vries
Wij hebben heel veel gehad aan de casemanager. De casemanager is voor ons een gids geweest. Zij heeft een bepaalde route uitgestippeld en er onder andere voor gezorgd dat mijn ouders op de wachtlijst van het verpleeghuis zijn geplaatst. Het is heel prettig dat iemand met je meedenkt en bepaalde zaken uit handen neemt.-
Dementiezorg gaat om contact maken en houden

 

In onze zorgverlening is welzijn minstens even belangrijk als lichamelijke zorg en veiligheid. Als je met activiteiten de juiste snaar raakt, worden mensen met dementie er heel blij van. Dit kan bijvoorbeeld met muziek, kunst, verhalen, aanraking, bewegen, eten en drinken en natuur. Het gaat om ‘belevingstijd’: samen iets voelen en daardoor verbondenheid voelen. Mensen met dementie hebben, net als ieder ander, sociaal contact, vriendschap en liefde nodig. Het is dus belangrijk dat er iedere dag mogelijkheden zijn om zowel liefde te uiten als om zich geliefd te voelen.

Meer informatie

Duurzaam

CareVan Thuiszorg gelooft dat het veranderen van de samenleving begint op lokaal niveau. Daarom zet CareVan, naast het leveren van professionele thuiszorg aan de cliënt, sterk in op het opbouwen van lokale dementienetwerken en verspreiden van kennis in de wijk. Vanuit de CareVan-post in de wijk worden oppasmedewerkers en vrijwilligers geworven om samen met de mantelzorger aanvullend op de thuiszorg de cliënt te kunnen ondersteunen. Doordat zij actief benaderd én begeleid worden wordt niet alleen een goede ondersteuning van de mantelzorger en cliënt op dat moment gerealiseerd, maar ook een netwerk opgebouwd voor toekomstige cliënten in de wijk. Daarnaast zorgt de DementieKrant ervoor dat ook buurtbewoners meer begrip voor en inzicht in dementie krijgen. Op deze wijze draagt CareVan Thuiszorg duurzaam bij aan een dementievriendelijke samenleving op lokaal niveau.

De maatschappij: mensen met dementie horen erbij

We willen bereiken dat mensen met dementie zich onderdeel voelen van de gemeenschap waarin zij leven. Dat ze merken dat ze erbij horen. Dat er niemand met een boog om ze heen loopt. Eigenwaarde hangt sterk samen met het respect dat anderen voor je hebben: mensen in je eigen netwerk, de buren maar ook zorgverleners. Zij weten hoe ze kunnen omgaan met afhankelijkheid.

De wijk: we gaan het weer samen doen

We geloven dat het nodig is om weer voor elkaar te gaan zorgen in de wijk. Niet langer ieder voor zich. Wijkbewoners en zorgverleners als gelijkwaardige partners. Ons logo symboliseert deze samenwerking: yin en yang.

De zorgsector: voorbereid op de toekomst

We vinden dat de maatschappij en de zorgsector goed voorbereid moeten zijn op de toename van dementie in de toekomst. Er is een nieuwe zorg-infrastructuur nodig waarin zorgverleners en wijkbewoners goed met elkaar samenwerken. Om daarin werkelijk stappen te zetten, zetten we nieuwe middelen, methoden en kanalen in.

Samen met de wijkbewoners

Doordat de CareVan zorgpost iedere maand zichtbaar in de wijk aanwezig is, is het makkelijker om de wijkbewoners te betrekken bij de ondersteuning van kwetsbare ouderen. De CareVan is een ‘clubhuis’ voor de scholingsgroepen en lotgenoten groepen. En een laagdrempelig ‘loket’ voor de wijkbewoners. Daarnaast wordt hij gebruikt als centrale zorgpost in een gebied, zodat er een korte aanrijtijd is bij alarmeringen.

Deskundige oppas medewerkers

We zetten onze eigen oppas medewerkers in, opgeleid en onder supervisie van de wijkverpleegkundige.

Een oogje in het zeil

We gebruiken moderne leefstijlmonitoring. Zonder camera’s, dus geen inbreuk op uw privacy. Zo kunnen we op afstand een oogje in het zeil houden. Als uw vader of moeder valt of verdwaalt dan krijgen we automatisch een seintje en kunnen we direct komen helpen.

Kennis kringen

We starten scholingsgroepjes dementie rondom een cliënt. Een methode die in Zweden is ontwikkeld. Want juist bij dementie is er veel onbekendheid en angst. En juist bij dementie maakt kennis het verschil tussen contact en vermijding.

24/7 oproepbaar

Nachtelijke onrust is zwaar voor de mantelzorger. Als het nodig is zijn we 24 uur per etmaal oproepbaar. Dus ook ’s nachts. Omdat er veel kwetsbare ouderen zijn die te zwaar zijn voor de reguliere thuiszorg, maar niet naar het verzorgingshuis willen of kunnen.

Betaalbaar

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw verzekeringsmaatschappij en de gemeente vergoed. U heeft dus geen administratieve rompslomp. Bij zeer intensieve zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd.

We willen dat mensen met dementie zich onderdeel voelen van de gemeenschap waarin zij leven. Dat ze merken dat ze erbij horen. Dat er niemand met een boog om ze heen loopt.