Cliënten

Cliënten

KLANTGERICHT: KLEINE ZELFSTANDIGE TEAMS BIEDEN CLIËNT VERTROUWDHEID
CareVan gelooft dat mensen met dementie gebaat zijn bij vertrouwdheid. Vertrouwdheid betekent een vast gezicht voor de cliënt, maar ook vertrouwen op de kennis en kunde achter dit gezicht. Doordat we werken met kleine, zelfstandige teams zijn we in staat om de cliënt deze vertrouwdheid te bieden. De teams plannen zelf de werkroosters in, waardoor zo gepland wordt dat iedereen de eigen cliënten bedient. Zo krijgt de cliënt een vast gezicht en een basis voor vertrouwdheid.
Doordat onze medewerkers gespecialiseerd zijn in de zorgverlening aan mensen met dementie, door onder meer eerdere werkervaring en reguliere bijscholing, kunnen zij als de beste omgaan met deze specifieke cliëntgroepen. Daarnaast zorgt de kleinschaligheid én specialisatie van de teams op dementie ervoor dat medewerkers bij twijfel of vragen gemakkelijk en snel bij collega’s met dezelfde specialisatie terecht kunnen. Op deze wijze zorgt CareVan dat de cliënt kan vertrouwen op de kennis en kunde van onze medewerkers.

DUURZAAM: OPGEBOUWDE WIJKNETWERKEN BASIS VOOR TOEKOMSTIGE CLIËNTEN
CareVan Thuiszorg gelooft dat het veranderen van de samenleving begint op lokaal niveau. Daarom zet CareVan, naast het leveren van professionele thuiszorg aan de cliënt, sterk in op het opbouwen van lokale dementienetwerken en verspreiden van kennis in de wijk. Vanuit de CareVan-post in de wijk worden oppasmedewerkers en vrijwilligers geworven om samen met de mantelzorger aanvullend op de thuiszorg de cliënt te kunnen ondersteunen. Doordat zij actief benaderd én begeleid worden wordt niet alleen een goede ondersteuning van de mantelzorger en cliënt op dat moment gerealiseerd, maar ook een netwerk opgebouwd voor toekomstige cliënten in de wijk. Daarnaast zorgt de DementieKrant ervoor dat ook buurtbewoners meer begrip voor en inzicht in dementie krijgen. Op deze wijze draagt CareVan Thuiszorg duurzaam bij aan een dementievriendelijke samenleving op lokaal niveau.

BETAALBAAR: INZET OPPASMEDEWERKERS ALS DOELMATIG ALTERNATIEF VOOR DAGOPVANG
CareVan Thuiszorg gelooft dat het voor mensen met dementie beter is om zo lang en zo veel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te blijven. Zo lang mogelijk, door de stap naar het verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen. Zo veel mogelijk, door niet dagelijks van en naar de dagopvanglocatie vervoerd te hoeven worden, die helaas niet altijd om de hoek is. Voor beiden biedt de inzet van oppasmedewerkers een doelmatige oplossing.
De oppasmedewerkers zijn geen (hoog)opgeleide professionals, maar buurtbewoners met aandacht en interesse voor de (dementerende) medemens die wij zelf scholen en coachen om hen met een gerust hart alleen te kunnen laten bij de cliënt. Dit leidt tot lagere kosten dan de reguliere dagopvang met vervoer. Doordat de kosten voor dagopvang dalen, kan mogelijk de eigen bijdrage voor cliënten omlaag. Daarnaast zorgt de inzet van de oppasmedewerker ervoor dat er meer uren één-op-één aandacht voor de cliënt is dan in de huidige dementiezorg. Doordat zij kwetsbare situaties tijdig signaleren en bijschakelen indien nodig, kan de veiligheid voor de cliënt langer geborgd worden in de thuissituatie dan binnen de huidige dementiezorg. Hierdoor wordt duurdere verpleeghuiszorg