Mantelzorgers en familie

UITVAL VOORKOMEN: MANTELZORGERS CRUCIAAL IN HET ZORGPROCES
Mantelzorgers, veelal partners of directe familieleden van de cliënt, zijn cruciaal voor de dementiezorg. Als het ziekteverloop vordert en de cliënt zichzelf niet altijd meer goed kan uitten, zijn zij steeds meer het aanspreekpunt voor professionals. Ook zijn zij er vaak als de professional er niet is, en leveren zo een onmisbare schakel in het zorgproces. Om mantelzorgers te ondersteunen zet CareVan diverse middelen in: lotgenotengroepen, oppasmedewerkers en ZorgKringen.

LOTGENOTENGROEPEN: ERKENNING EN HERKENNING
Het is fijn om je verhaal te kunnen vertellen aan mensen die hier voor open staan. In een lotgenotengroep krijgen mantelzorgers de kans om te praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. Zij kennen en herkennen vaak dezelfde gevoelens (b.v. eenzaamheid of onzekerheid). Lotgenoten wisselen tips uit over bijvoorbeeld de zorg, mogelijkheden om extra hulp te krijgen, etc. Ze vinden herkenning, erkenning, begrip, saamhorigheid en bemoediging bij elkaar. De lotgenotengroepen zijn gemakkelijk te vinden en toegankelijk voor alle mantelzorgers. Er is geen verwijzing van een huisarts of casemanager nodig, zodat de drempel laag blijft.

ZORGKRINGEN: STUDIEGROEPEN VOOR OPPASMEDEWERKERS EN MANTELZORGERS
Het zorgen voor een familielid met dementie kan erg zwaar zijn. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar effectieve methoden om deze groep mantelzorgers te ondersteunen. De ZorgKring-methode is ontwikkeld, getest en geëvalueerd op zes plaatsen in Zweden en bewezen effectief . De methode is uniek omdat oppasmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers samen worden opgeleid in studiegroepjes. In deze opleiding staan kennis over het ziekteverloop en benadering- en bejegening van cliënten centraal.
Na de gezamenlijke opleidingsperiode kan de ZorgKring ingezet worden. Oppasmedewerkers en vrijwilligers kunnen taken van de mantelzorger overnemen, waardoor deze zich beter kan ontspannen en zo langer betrokken blijft. Elke ZorgKring komt, ook na de opleiding, iedere maand samen in de caravan om ervaringen te delen en van elkaar te leren.