voor verwijzers

IN DE KETEN: SAMENWERKEN MET PARTNERS AAN GOEDE ZORG
Wij hechten grote waarde aan ketensamenwerking. Zeker bij deze kwetsbare doelgroep is het van belang dat de verschillende partijen goed samenwerken. Daarom streeft CareVan Thuiszorg naar goede afspraken met ketenpartners. Enerzijds afspraken over het toeleiden en doorverwijzen van patiënten, maar ook afspraken over gezamenlijke zorgverlening en uiteindelijk over doorleiding door CareVan Thuiszorg indien de thuissituatie niet meer houdbaar is. Ons drie belangrijkste ketenpartners zijn:
• Huisartsenpraktijken
Wij streven een goede, warme samenwerking na met huisartsenpraktijken. Deze samenwerking richt zich ten eerste op kennisuitwisseling met artsen en POH, gezamenlijke zorgverlening met de huisarts als hoofdbehandelaar en de huisarts als verwijzende partij.
• Geriatrische revalidatie afdelingen (GRA), bijvoorbeeld van Zorggroep Groningen
Na behandeling op de GRA komen kwetsbare ouderen terug in de thuissituatie, CareVan wilt daarom goede afspraken met de GRA’s in de regio zodat kwetsbare ouderen niet tussen wal en schip vallen.
• Gespecialiseerde casemanagement-organisaties
De casemanagers van bijvoorbeeld TinZ en Team290 zien dat dementie zich ontwikkelt bij de cliënt. CareVan Thuiszorg kan door haar specifieke kennis een goede sparringpartner én aanvulling zijn in de zorg rondom de dementerende cliënt, zeker bij de zwaardere doelgroep waar reguliere thuiszorg niet meer afdoende is.

IN DE REGIO: AANSLUITEN BIJ REGIONALE NETWERKEN
Naast de samenwerking op behandelniveau met bovengenoemde ketenpartners, vinden wij het van belang om ook zichtbaar te zijn en inbreng te hebben in de diverse regionale netwerkstructuren rondom dementie en kwetsbare ouderen. Wij geloven sterk in onze visie op dementiezorg en onze samenwerking met informele zorg. Deze visie willen we via deze netwerken steviger verankeren in de regionale dementiezorg. De twee belangrijkste bestaande netwerken waarop wij zullen aansluiten zijn:
• Netwerk Dementie Groningen
• Transmurale Zorgbrug
• Regionaal expertisenetwerk dementie

IN DE WIJK: SAMENWERKEN MET SOCIALE ZORGSTRUCTUUR
CareVan Thuiszorg gelooft sterk in de kracht van verbinding tussen de professionele zorg en lokale netwerken en informele zorg. Door deze beter op elkaar te laten aansluiten, zal de dementiezorg verbeteren én de samenleving beter toegerust worden op het toenemende aantal dementerende medemensen. Richting de informele zorg zal CareVan Thuiszorg zich primair richten op informeren. Dit doet CareVan op verschillende manieren die eerder al: de DementieKrant, de online www.dementiekrant.nl een eigen YouTube-kanaal en ontmoetingen in de caravan.
Daarnaast zal CareVan Thuiszorg in de wijken waar zij aanwezig is expliciet op zoek gaan naar samenwerking met S1-verpleegkundigen en (sociale) wijkteams. Deze sociale zorgstructuur heeft veel kennis van de wijk, kent de mensen en weet wat er speelt. Daardoor zijn zij een belangrijke partner in ons streven naar een dementievriendelijke samenleving.