Zorgverleners

KLEINE TEAMS: BASIS VOOR WIJKGERICHTE ZORG
CareVan Thuiszorg streeft naar wijkgerichte, zelfstandige teams van zorgprofessionals die in de lokale omgeving rondom de cliënt samenwerken. Deze teams zorgen niet alleen voor het leveren van goed casemanagement en thuiszorg, maar leggen ook contacten met de huisarts, sociale (wijk)teams en andere belangrijke partners in de wijk. De caravan en DementieKrant dragen bij aan een goede samenwerking in de wijk en een sterk netwerk rondom de cliënt.

SPECIALISATIE: EEN INTEGRAAL AANBOD VOOR DEMENTIE
CareVan Thuiszorg richt zich volledig op dementiezorg. Wij geloven dat deze doelgroep, die de komende jaren blijft groeien, een specifieke werkwijze vraagt. Door ons hierin te specialiseren kunnen wij de kwaliteit bieden die deze cliënten verdienen. Daarom heeft CareVan een methodiek ontwikkeld die bestaat uit een integraal aanbod van casemanagement, wijkverpleging, verzorging, dagbesteding thuis, kennisvergroting en mantelzorgondersteuning.